ОПП Маркетингова діяльність

Список силабусів обов’язкових компонент спеціальності 075 «Маркетинг», ОПП «Маркетингова діяльність».