Підсумкова атестація 2024

Підсумкова атестація 2024

Навчальний рік у Фаховому коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту традиційно завершився підсумковою атестацію здобувачів рівня "фаховий молодший бакавр" зі спеціальностей "Маркетинг", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік і оподаткування".

Головами ДЕК були:

  • Кутліна Ірина Юріївна, професор кафедри маркетингу інституту економіки та менеджменту університету "Україна"
  • Нечипорук Наталія Віталіївна, доцент кафедри фінансів та обліку інституту економіки та менеджменту університету "Україна"
  • Павлова Галина Євгеніївна, д.е.н., професор, декан факультету обліку і фінансів Дніпровського державного аграрно-економічного університету
  • Теслюк Юлія Віталіївна, к.е.н., старший викладач кафедри економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Результати підсумкової атестації засвідчили надзвичайно високий рівень знань здобувачів освіти, тим самим підтверджуючи якісну підготовку, що нарантує затребуваність майбутніх фахівців на ринку праці.

Бажаємо нашим фаховим молодшим бакалаврам успіху та здійснення мрій!