Перелік документів для вступу

Перелік основних документів, які подаються разом із заявою, визначається інтерфейсом ЄДЕБО (заяви та мотиваційні листи - обов’язково)

Особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про рекомендування до зарахування на місця державного замовлення або за кошти фізичних (юридичних осіб), у строки, визначені в розділі V Порядку та цих Правил прийому, мають підтвердити вибір одного місця навчання в електронному кабінеті або (в разі відсутності електронного кабінету) особисто у ФКБА НАСОА чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між ФКБА НАСОА та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), контракту між ФКБА НАСОА та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати, та надання до приймальної комісії таких документів, як:

  • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • довідку про реєстрацію місця проживання громадян (Форма 13);
  • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
  • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4;
  • документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі – оригінали та копії;
  • поштові конверти: один – без марки, три – з маркою по Україні.
закрити

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ФКБА НАСОА.

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

закрити

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.