Освітньо-професійні програми, навчальні плани

Спеціальність: «Інженерія програмного забезпечення»