Історія коледжу

Коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту – заклад державної форми власності ІІ рівня акредитації у системі державної статистики України.

Коледж бізнесу та аналітики є відокремленим структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту, який готує майбутніх фахівців за такими спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Історія Коледжу розпочинається з 1946 року, коли у місті Дрогобич (Львівська область) було засновано бухгалтерську школу, яка протягом кількох десятиліть готувала фахівців з економіки та пройшла кілька етапів реорганізації.

У 1992 році Дрогобицьку бухгалтерську школу, яка підпорядковувалась Львівській бухгалтерській школі, було реорганізовано у Дрогобицький навчальний центр.

У 1998 році навчальний заклад здобув статус технікуму у відповідності з наказом Державного комітету статистики України № 75 від 17.02.1998 року.

У листопаді 2005 року на базі технікуму статистики Держкомстату України був створений Дрогобицький коледж статистики Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. Дрогобицький коледж статистики як державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації був відокремленим структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З квітня 2017 року Дрогобицький коледж статистики змінив своє місцезнаходження, переїхавши до міста Києва, за адресою: вул. Підгірна 1. Також було змінено назву з Дрогобицького коледжу статистики на Коледж бізнесу та аналітики (Наказ від 04.04.2017р. №41).

Діяльність Коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту відповідає вимогам Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, Статуту Національної академії статистики, обліку та аудиту, Положенню про Коледж бізнесу та аналітики НАСОА і здійснюється відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

В Коледжі працює одне економічне відділення та 5 циклових комісій:

  • Циклова комісія гуманітарної та загальноосвітньої підготовки;
  • Циклова комісія загальноекономічної підготовки;
  • Циклова комісія програмування;
  • Циклова комісія обліку та оподаткування;
  • Циклова комісія фінанси, банківська справа та страхування.