Волох Світлана Володимирівна

Волох Світлана ВолодимирівнаСвітлана Володимирівна Волох – cтарший викладач циклової комісії із загальноосвітніх дисциплін та дисциплін гуманітарного циклу.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Методика викладання іноземної мови, використання IT-технологій у навчальномупроцесі, дистанційне навчання.

ДИСЦИПЛІНИ

 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • ОС «магістр» за спеціальністю «Викладач англійської мови», Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова, 2002 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • Старший викладач циклової комісіїі ззагальноосвітніх дисциплін та дисциплін гуманітарного циклу ФКБА НАСОА, з 2021 р. –по теперішній час;
 • старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2010-2022 рр.;
 • викладач кафедри сучаснихєвропейських мов Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2007-2010 рр.

Посилання на профілі

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Волох С. Використання ігрових технологій на практичних заняттях з англійської мови в закладах вищої освіти. Актуальні питання іноземної філології: наук. журн., м. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. №12. С. 33-41.

Участь у наукових конференціях (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Волох С. В. Поточний контроль іншомовної проектної діяльності студентів у закладах вищої освіти. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 497-498.
 2. Касьяненко А.Л., Никонорова Л.І., Волох С.В. Особливості стилю академічних текстів англійською мовою. ScientificAchievementsofModernSociety: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Великобританія, Ліверпуль, 4-6 березня, 2020 р. С. 536-544.
 3. Загородня О.Ф., Волох С.В. Особливості викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції. м.Київ, 16 жовтня 2020 р. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С. 355-357.
 4. Волох С. В.Використання відеотехнологій при організації занять англійської мови. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. м.Київ, 18 жовтня 2021 р. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2021. С. 273-276.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Сертифікати, підвищеннякваліфікації

 1. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайн-курсу «Створення сайту викладача». Тривалість навчання – 30 годин. (Сертифікат 38282994/3295-21 від 10.10.2021 р.).
 2. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайн-курсу «Проєктування та створення електронних підручників і посібників». Тривалість навчання – 30 годин. (Сертифікат 38282994/0014-21 від 13.01.2021 р.).
 3. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Підвищення кваліфікації у формі онлайнкурсу-практикуму «Професійна розробка електронного освітнього контенту», Модуль 1 «Корисні програми для педагога». Тривалість навчання – 30 годин. (Сертифікат СС 38282994/2843-20 від 18.12.2020 р.).
 4. Інститут післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 107277 від 30.01.2015 р.).

Контактна інформація

закрити

вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: -

e-mail: svitlana.english.class@gmail.com