Ставицький Олександр Вікторович

Ставицький Олександр ВікторовичОлександр Вікторович Ставицький – голова циклової комісії із програмування, к.е.н, доцент.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Економічна безпека підприємства. Machine Learning. DataScience. Використання нейронних мереж та елементів штучного інтелекту

ДИСЦИПЛІНИ

 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформатика
 • Архітектура комп'ютера та комп'ютерна схемотехніка
 • Основи програмування і алгоритмічні мови

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Доцент кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», 2019 р.
 • ОС «магістр» за спеціальністю «Психологія», ПВНЗ «Університет сучасних знань», 2016 р.
 • Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема роботи: «Управління стратегічним розвитком підприємств хлібопекарської галузі», 2015р.
 • ОС «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси», Інститут підготовки кадрів промисловості, 2002 р.
 • ОС «магістр механіки» за спеціальністю «Технологія машинобудування», НТУУ КПІ “Механіко-машинобудівельний інститут”, 2001р.

 ДОСВІД РОБОТИ

 • голова циклової комісії із програмування ФКБА НАСОА, з вересня 2021 р. – по теперішній час;
 • доцент кафедри економіко-математичних дисциплін та ІТ Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020-2021 рр.;
 • доцент кафедри економіки та підприємництва Київського інституту бізнесу та технологій, 2016-2021 рр.;
 • старший викладач кафедри менеджменту та логістики Національного університету харчових технологій, 2008-2016 рр.;
 • старший викладач кафедри фундаментальних наук Інституту підготовки кадрів промисловості, 2003-2008 рр.

Посилання на профілі

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Oleksandr Stavytskyi, Marjan Urazgaliyeva Using Google Classroom tools inteachingstudentsofeconomicspecialitiesAdvancededucation. – 2018. – Issue 10. – P.76-81. ISSN2410 8286(Online),ISSN2409-3351(Print) (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Лукач А.М., Ставицький О.В. Методи оцінки ринкової вартості підприємства в умовах сучасної економічної ситуації. Актуальні проблеми економіки та управління. 2018. №12. С. 1–11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/download/130927/126641.
 2. Ставицький О. В., Ткаченко А. А. Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 19. С. 363–366. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/62.pdf.
 3. Ставицький О.В. Використання інформаційних систем для автоматизації оцінки фінансового стану підприємства. Науковий вісник КІБІТ.2018. №18. С.34-42.
 4. Миценко Д. В., СтавицькийО. В. Дуальна система як перспективний засіб модернізації освіти. Науковий вісник КІБІТ. 2020. № 1 (43). С.51-57.
 5. Петрук М. Н., Ставицький О. В. Сучасні методи шифрування за допомогою алгоритму RC4. Науковий вісник КІБІТ. 2020. № 3 (45). С.72-79.

Участь у наукових конференціях (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Ставицький О. В. Проблема забезпечення інформаційної безпеки країни. Студент-фахівець-дослідник: матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 травня 2018 р.). Київ : КІБІТ, 2018. С.35-36.
 2. Ставицький О.В. Моделі комерціалізації результатів наукових досліджень закладів вищої освіти в Україні. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів 11 жовтня 2019 р.). Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. С.57-60.
 3. Ставицький О.В. Аспекти економічної безпеки підприємства. «DiscoveryScience»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Карлові Вари, Чехія 11 жовтня 2019 р.). Чехія : MCNIP, 2019. С.106-110.
 4. Владимирський О. А., Ставицький О. В. Генезис сервісу електронної пошти. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2021 року / Упоряд. О. А. Іващенко. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2021. С. 113-116.
 5. Єршова О. Л., Ставицький О. В. Периферійні обчислення: нові можливості інтернету речей для бізнесу. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХIХ Всеукраїнської наукової конференції. Київ : ДП «Інформаційно–аналітичне агентство», 2021. С. 132-134. URІ: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5327.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Сертифікати, підвищення кваліфікації

 1. НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» «Інститут післядипломної освіти». Англійська мова професійного спрямування (рівень В1-В2) (Свідоцтво серія ПК № 02070921/001910-17).
 2. НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» «Інститут післядипломної освіти» Основи інноваційного підприємництва (Свідоцтво серія ПК № 02070921/001875-17).
 3. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвія) 2017р. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (Свідоцтво серія С № 20170737).
 4. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 2021р. Підвищення кваліфікації за програмою “Бізнес - аналітик” (Свідоцтво серія ПК № 02070967/00367-21).

Рівень володіння іноземними мовами

 • англійська мова – Upper-Intermediate (В2)

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: OVStavitskiy@nasoa.edu.ua, a_stavitsky@ukr.net