Петраковська Олена Володимирівна

Олена Володимирівна Петраковська Олена Володимирівна.Петраковська – голова циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування, викладач вищої категорії, старший викладач циклової комісії з фінансів, обліку і оподаткування, кандидат економічних наук.

Освіта, кваліфікація

Київський національний економічний університет, 2001 р., спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація магістра з обліку і аудиту в управлінні банками.

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук, дисертація на тему: «Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності банку» 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Вчене звання

 • Доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Перелік сертифікатів (дипломів):

Сфери наукових інтересів

Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках.

Викладає курси

 1. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках
 2. Банківські операції

Посилання на профілі

Найбільш вагомі публікації

Перелік публікацій:

 • Петраковська О.В. Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України / О.В. Петраковська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - Вип. 4 (167). - С. 176 – 180
 • Петраковська О.В. Особливості бухгалтерського обліку ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком / О.В. Петраковська // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. - К.:ДП Інформ. – аналіт. агентство, 2017. – С. 72 – 76
 • Петраковська О.В. Інформаційне забезпечення аналізу депозитних операцій банку / О.В. Петраковська // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції,. – К.: «Інформ. – аналіт. агентство», 2017. – С. 378 – 381
 • Петраковська О.В. Завдання та інформаційні джерела як складові організаційно-інформаційної моделі аналізу кредитних операцій банку / О.В. Петраковська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2016. – Вип.1 (16). - С. 80 – 89
 • Петраковська О.В. Особливості відображення в бухгалтерському обліку процентних витрат банків / О.В. Петраковська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2017. – Вип. 2 (19). - С. 71 – 82
 • Зоріна О.А., Петраковська О.В. Нейромережеві технології в економічному аналізі діяльності корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 10 (209) – К., 2019. - 184 с. - С. 140-151
 • О.А. Зоріна, О.В. Петраковська Інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 5 (228) – К., 2020. – С. 23-35
 • Фінасовий облік - 1 (у схемах i таблицях) Частина - 1: навч. noci6./ [M.T. Теловата, О.В. Петраковська]; за заг. ред. М.Т. Теловатої - К.: Інтердрук, 2019. - 217 с.

Участь у наукових проектах

Виконавець теми НДР “Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку” 0119U000682 (01.03.2019 - 01.03.2024).

Рівень володіння ін. мовою (мовами)

 • англійська мова – А2.

Адміністративна робота

Голова циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, Циклова комісія з фінансів, обліку та оподаткування, ФКБА НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-70

e-mail: petrakov-elena@ukr.net