Луньова Тетяна Сергіївна

Луньова Тетяна СергіївнаТетяна Сергіївна Луньова – старший викладач циклової комісії з економіки та маркетингової діяльності, викладач вищої категорії, кандидат економічних наук.

Освіта, кваліфікація

Київський інститут зв’язку, 2002 р.,
спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер-економіст».

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук, дисертація на тему: «Політика формування середнього класу в умовах змін» за спеціальністю 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Сфери наукових інтересів

Політика формування середнього класу, рівень доходів населення.

Викладає курси

 • Політична економія (основи економічної теорії)

Посилання на профілі

Найбільш вагомі публікації

Перелік публікацій:

 • Ігнатенко Т. С. Чинники формування та регулювання доходів населення України в контексті становлення середнього класу / Т. С. Ігнатенко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 4. – С. 71–78.
 • Ігнатенко Т. С. Державна підтримка фермерських господарств як середовища формування середнього класу / Т. С. Ігнатенко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 21. – С. 132–136.
 • Ігнатенко Т. С. Доступність та якість вищої освіти як передумови становлення середнього класу в Україні / Т. С. Ігнатенко // Молодий вчений. – 2017. – № 12(52). – С. 629–633.
 • Ігнатенко Т. С. Компаративний аналіз становища та динаміки розвитку глобального середнього класу / Т. С. Ігнатенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2018. – № 30. – С.92–95.
 • Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 4. – С. 214–221.
 • Ігнатенко Т. С. Пріоритетні завдання політики формування середнього класу в Україні / Т. С. Ігнатенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2018. – Вип. 1(9). – С. 83–87.
 • Ігнатенко Т. С., Кравченко І. С. Середній клас: сутність, роль у суспільстві та створення умов для його формування в Україні // Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства: колективна монографія; за ред. Іщенка М. П., Пантєлєєвої Н. М., Руденка І. І. – Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2017. – 473 с. – С. 77–91
  (п. 1.4.1 у колективній монографії).
 • Ігнатенко Т. С. Формування середнього класу в Україні як важливий фактор забезпечення сталого розвитку економіки // Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України: колективна монографія; за заг. ред. д.е.н. Г. Т. Карчевої. - Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. - 312 с. - С. 148-159 (п. 4.3 у колективній монографії).
 • Ігнатенко Т. С., Пархоменко В. В., Тарасенко А. Г. Україна в сучасних інтеграційних процесах: передумови та проблеми // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2019. - № 4. - С. 83-91.
 • Ігнатенко Т. С. Середній клас в країнах Європи: реалії та перспективи /Т. С. Ігнатенко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 берез. 2019 р.). – К. : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019. - С. 102-104.

Рівень володіння ін. мовою (мовами)

Англійська мова – Pre-Intermediate (A2).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, Циклова комісія з економіки та маркетингової діяльності, ФКБА НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-70

e-mail: -