Червона Світлана Петрівна

Червона Світлана Петрівна.Світлана Петрівна Червона – старший викладач циклової комісії з економіки та маркетингової діяльності, викладач вищої категорії, кандидат економічних наук, доцент.

Освіта, кваліфікація

Київський національний економічний університет , 1994р., спеціальність «Статистика», кваліфікація економіст.

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук, дисертація на тему: «Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації» 08.00.10 – «Статистика».

Вчене звання

 • Доцент.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Перелік сертифікатів (дипломів):

Сфери наукових інтересів

Статистичне вивчення загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку соціальних явищ та процесів у суспільстві.

Викладає курси

 • Статистика
 • Статистика ринку товарів і послуг
 • Бізнес статистика та аналітика
 • Соціальна і демографічна статистика

Посилання на профілі

Найбільш вагомі публікації

Перелік публікацій:

 • Червона С.П. Статевовікові особливості безробіття в Україні. // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: [зб.наук.праць] / ред..кол.: О.Г.Осауленко (голов.ред.) та ін..; Нац.академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агентство», 2015 р. – Вип. 17. – с.176-181.
 • Червона С.П. Доходи і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень.// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 3 (178)/ Наук.ред. І.Г.Манцуров– К., 2016 р. – с.95-100.
 • Червона С.П. Аналіз споживання основних продуктів харчування в Україні у 2008-2015 роках. // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: [зб.наук.праць] / ред..кол.: О.Г.Осауленко (голов.ред.) та ін..; Нац.академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агентство», 2016 р. – Вип. 18 – 19. – с.87-95.
 • Червона С.П. Витрати на житлово-комунальні послуги як індикатор рівня життя населення України.// Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017 р. – с.528-531
 • Червона С.П. Аналіз витрат на житлово-комунальне обслуговування: регіональний аспект.// Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017 р. – с.238-242
 • Червона С.П. Характеристика структури сукупних витрат домогосподарств України у 2008-2017 роках.// Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018 р. – с.370-373
 • Червона С.П. Смертність населення України: міжнародний аспект.// Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018 р. – с.113-114
 • Червона С.П. Статистичне вивчення регіональної диференціації безробіття в Україні.// Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019 р. – с.554-557
 • Червона С.П. Способи та інструментарій візуалізації статистичних даних.// Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 101-103.
 • Червона С.П. COVID-19 та його вплив на рівень життя населення Україні.// Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020 р. – с.393-396
 • Червона С.П. Інфографіка причин незайнятості безробітних в Україні.// Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С. 101-103.
 • Червона С.П. Безробіття в Україні: аналіз динаміки, статевовікової структури та причин незайнятості. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2020. №3. С. 12-27.

Рівень володіння ін. мовою (мовами)

Англійська мова - Pre-Intermediate (A2).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, Циклова комісія з економіки та маркетингової діяльності, ФКБА НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-70

e-mail: s_svitlana@ukr.net