Навчальні дисципліни

 1. Банківські операції
 2. Бухгалтерський облік
 3. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 4. Бюджетна система
 5. Гроші та кредит
 6. Економіка підприємства
 7. Економічний аналіз
 8. Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні
 9. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 10. Контроль і ревізія
 11. Навчальна практика з банківських операцій
 12. Навчальна практика з економічного аналізу
 13. Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні
 14. Навчальна практика з фінансів підприємств
 15. Навчальна практика з фінансового обліку
 16. Основи підприємницької діяльності
 17. Податкова система
 18. Страхування
 19. Фінанси
 20. Фінанси підприємств
 21. Фінансовий облік і звітність за НПСБО
 22. Ціноутворення