Гостьова лекція на тему: Вплив воєнного стану на облік та оцінку активів і зобов’язань підприємства

Гостьова лекція на тему: Вплив воєнного стану на облік та оцінку активів і зобов’язань підприємства

27 березня 2023 року в рамках вивчення освітньої компоненти Фінансовий облік та звітність за НП(С)БО для здобувачів фахової передвищої освіти, освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» була проведена гостьова лекція на тему: Вплив воєнного стану на облік та оцінку активів і зобов'язань підприємства.

Запрошеними лекторами були: Сергій Рогозний (сертифікований аудитор, консультант з МСФЗ, директор ТОВ «МІК«СТАРТ», Член Ради  ФПБАУ) та Олена Дядюн (сертифікований бухгалтер (IFA, IPFM), консультант з МСФЗ, головний бухгалтер ТОВ "МІК "СТАРТ", заступник голови комітету з фінансів ФПБАУ).

Лекторами розкриті питання щодо оцінки:

  • активів на окупованих територіях;
  • пошкодженого, знищеного та втраченого майна;
  • фінансових активів та орендних операцій під час війни.

Зосереджена увага здобувачів вищої освіти на нових об’єктах обліку, зокрема: військові облігації, воєнна допомога, товарна гуманітарна допомога, нетипові витрати, тощо.

Наведені практичні приклади з бізнесу щодо оцінки запасів, основних засобів та фінансових активів під час війни. Розкриті податкові наслідки операцій із ліквідації основних засобів, вибуття запасів внаслідок дії обставин непереборної сили.

Щиро дякуємо організаторам заходу, цикловій комісії з фінансів, обліку та оподаткування ФКБА та нашим гостям, Сергію Рогозному і Олені Дядюн, за приділену увагу до студентів коледжу.