Новіченко Людмила Степанівна

Новіченко Людмила Степанівна.Людмила Степанівна Новіченко – старший викладач циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування, викладач вищої категорії, кандидат економічних наук, доцент.

Освіта, кваліфікація

Житомирський державний технологічний університет, кваліфікація магістра з обліку і аудиту.

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук, дисертація на тему: «Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу» 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудиту.

Вчене звання

  • Доцент.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Перелік сертифікатів (дипломів):

Сфери наукових інтересів

Аудиторська діяльність, аналітичне забезпечення діяльності підприємств.

Викладає курси

  • Економічний аналіз
  • Контроль і ревізія

Посилання на профілі

Найбільш вагомі публікації

Перелік публікацій:

  • Шульга С.В., Новіченко Л.С., Щирська О.В. Проблемні питання, тенденції та напрями розвитку професійної етики аудитора // Міжнародний економічний журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №5 (25). С. 76-84
  • Новіченко Л.С. Актуальні питання визначення суттєвості в аудиті. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 122-125.
  • Новіченко Л.C., Стойка Н.С., Щирська О.В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16. Т.2. С. 77-83
  • Новіченко Л.C. Аудит операцій із пов’язаними сторонами. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. 16 жовтня 2020 р. С. 184-186
  • Дисконтування довгострокової заборгованості підприємства. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Київ: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С.85-86.

Участь у наукових проектах

Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств (номер державної реєстрації 0118U005283).

Рівень володіння ін. мовою (мовами)

  • англійська – Pre-Intermediate (A2)
  • польська – Intermediate.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, Циклова комісія з фінансів, обліку та оподаткування, ФКБА НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-70

e-mail: novichenko2104@gmail.com