Мельничук Ірина Олександрівна

Мельничук Ірина ОлександрівнаІрина Олександрівна Мельничук – старший викладач циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування, викладач першої категорії.

Освіта, кваліфікація

Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016 р., спеціальність «Фінанси та кредит» (кваліфікація магістра з фінансів та кредиту).

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Перелік сертифікатів (дипломів):

 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники (організатори дистанційного навчання на LSM Moodle)» 150 год./5кр. 2019 ( Свідоцтво про підвищення кваліфікації).
 • Національний Еразмус+ офіс в Україні, 2019 (Сертифікат міжнародного інформаційного тижня програми ЄС ЕРАЗМУС+ в Україні «Міжнародний інформаційний день програми ЕРАЗМУС+ в Україні»).
 • Національний Еразмус+ офіс в Україні, 2019 (Сертифікат міжнародного інформаційного тижня програми ЄС ЕРАЗМУС+ в Україні «День Жан Моне ЕРАЗМУС+»)

Сфери наукових інтересів

Проблеми бюджетної системи, грошово-кредитної політики та фінансового аналізу.

Викладає курси

 1. Фінанси
 2. Фінанси підприємств
 3. Бюджетна система
 4. Страхування

Посилання на профілі

Найбільш вагомі публікації

Перелік публікацій:

 • Бондарук Т. Г., Бондарук І. С., Ігнатова І. С., Мельничук І. О. Гроші та кредит: навч. посіб. Київ: 2019. 287 с. ISBN 978-617-571-159-0
 • Мельничук І. О. Видатки Зведеного бюджету Країни як ключовий показник прогнозування соціально-економічного життя системи / Мельничук І. О. // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньо-економічною діяльністю. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2019. – С. 104-107.
 • Мельничук І. О. Розвиток лізингу як унікального інструменту фінансування капітальних вкладень підприємств / Мельничук І. О., Ігнатова І. С. // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2019. – С. 74-76.
 • Мельничук І. О. Видатки Зведеного бюджету України в сучасних умовах господарювання / Н. Ю. Мельничук, І. О. Мельничук // Науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – 2018. – Вип. 2-2 (45). C. 102-106.
 • Мельничук І. О. Проблемні аспекти формування та розвитку бюджету ЄС [Електронний ресурс] / Ю. Б. Колупаєв, І. О. Мельничук // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 17.
 • Мельничук І. О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, І. О. Мельничук // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2018. – №8. – С. 26-29.
 • Мельничук І. О. Особливості реалізації бюджетної політики Європейського союзу в сучасних умовах / І. О. Мельничук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового ектору України», 20-22 березня 2018 р., м. Ірпінь – Університет ДФС України, 2018. – С. 308-311.
 • Мельничук І. О. Теоретичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи / Мельничук І. О. // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. – С. 161-164.
 • Мельничук І. О. Економіко-статистичний аналіз як ключовий механізм управління місцевими бюджетами України / І. О. Мельничук // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. – С. 73-75.
 • Мельничук І. О. Світові тенденції розвитку бюджетної системи як фактор формування фінансового потенціалу / Мельничук І. О. // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. – С. 164-167.
 • Мельничук І. О. Видатки на освіту як чинник розвитку місцевих бюджетів України / Мельничук І. О. // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – К.: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2017 – С. 296-301.
 • Мельничук І. О. Проблемні та перспективні аспекти розвитку лізингових відносин в Україні / Мельничук І. О. // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників XV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2017. – С. 53-56.

Рівень володіння ін. мовою (мовами)

Рівень володіння англійською мовою B2.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, Циклова комісія з фінансів, обліку та оподаткування, ФКБА НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-70

e-mail: moe1970@ukr.net