Мельничук Ірина Олександрівна

Мельничук Ірина ОлександрівнаІрина Олександрівна Мельничук – старший викладач циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування, викладач першої категорії.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Проблеми бюджетної системи, грошово-кредитної політики та фінансового аналізу

ДИСЦИПЛІНИ

 • Фінанси
 • Фінансисуб'єктів господарювання
 • Страхування
 • Бюджетна система

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • ОС «магістр» за спеціальністю «Фінанси та кредит», Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016 р.

 ДОСВІД РОБОТИ

 • старший викладач циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування ФКБА НАСОА, з 2018р.– по теперішній час

Посилання на профілі

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, підручники (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Бондарук Т. Г., Бондарук І. С., Ігнатова І. С., Мельничук І. О. Гроші та кредит: навч. посіб. Київ: 2019. 287 с. ISBN 978-617-571-159-0

Статті у наукових фахових виданнях (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Мельничук І. О., Мельничук Н. Ю. Видатки Зведеного бюджету України в сучасних умовах господарювання. Науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. 2018. Вип. 2-2 (45). C. 102-106.
 2. Колупаєв Ю. Б., Мельничук І. О. Проблемні аспекти формування та розвитку бюджету ЄС. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. С. 363-368.
 3. Залюбовська С. С., Колупаєв Ю. Б., Мельничук І. О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». 2018. №8. С. 26-29.

Участь у наукових конференціях (за період із 2017 р. по 2022 р.)

 1. Мельничук І. О. Теоретичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. С. 161-164.
 2. Мельничук І. О. Особливості реалізації бюджетної політики Європейського союзу в сучасних умовах. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України», 20-22 березня 2018 р., м. Ірпінь. Університет ДФС України, 2018. С. 308-311.
 3. Ігнатова І. С., Мельничук І. О. Розвиток лізингу як унікального інструменту фінансування капітальних вкладень підприємств. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : «Інформ.-аналіт. агенство», 2019. С. 74-76.
 4. Мельничук І.О. Видатки Зведеного бюджету Країни як ключовий показник прогнозування соціально-економічного життя системи. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньо-економічною діяльністю. Київ : «Інформ.-аналіт. агенство», 2019. С. 104-107.
 5. Мельничук І.О. Особисте страхування як ключовий аспект сучасного суспільства. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : «Інформ.-аналіт. агенство», 2020. С. 372-374.
 6. Мельничук І.О. Доходи місцевих бюджетів як елемент зміцнення фінансової автономії регіонів. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : «Інформ.-аналіт. агенство», 2021. С. 70-72.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Сертифікати, підвищення кваліфікації

 1. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники (організатори дистанційного навчання на LSMMoodle)» 150 год./5кр. 2019 ( Свідоцтво про підвищення кваліфікації).
 2. Національний Еразмус+ офіс в Україні, 2019 (Сертифікат міжнародного інформаційного тижня програми ЄС ЕРАЗМУС+ в Україні «Міжнародний інформаційний день програми ЕРАЗМУС+ в Україні»).
 3. Національний Еразмус+ офіс в Україні, 2019 (Сертифікат міжнародного інформаційного тижня програми ЄС ЕРАЗМУС+ в Україні «День Жан Моне ЕРАЗМУС+»)

Рівень володіння ін. мовою (мовами)

 • англійська мова – Upper-Intermediate (В2)

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 484-47-70

e-mail: IOMelnychuk@nasoa.edu.ua